منو

محققان برخی سلول‌های بدن را برای مبارزه با سرطان به «ابر سرباز» تبدیل کردند

محققان موفق شدند برخی گلبول‌های سفید بدن را به «ابر سرباز» تبدیل کرده و از آنها برای تقویت یک پاسخ ضد تومور استفاده کنند.

محققان مرکز سرطان Princess Margaret کانادا، به کمک روش درمانی وَراژنتیک (Epigenetic therapy) و دستکاری DNA، توانایی سلول‌های تی کشنده در از بین بردن سلول‌های سرطانی را افزایش داده و آنها را به «ابر سرباز» تبدیل کردند.

یافته‌های این تحقیق می‌تواند سبب بهبود ایمونوتراپی شود. این روش تقریباً نوظهور تنها روی درصد کمی از بیماران سرطانی جواب می‌دهد، اما محققان می‌خواهند با ترکیب تکنیک خود و دیگر روش‌های ایمنی‌درمانی، توانایی بدن در مبارزه با تومور را افزایش دهند.

دکتر «دی کاروالیو» (De Carvalho)، یکی از اساتید دپارتمان بیوفیزیک پزشکی دانشگاه تورنتو می‌گوید: «ما امیدواریم در آینده با انجام کارآزمایی بالینی بتوانیم سلول‌های T بیمار را برای درمان او با روش وراژنتیک در آزمایشگاه جمع‌آوری کنیم. با این کار می‌توان ارتش سلول‌های کشنده سرطان را گسترش داد و به عبارت دیگر، ارتشی از سلول‌های ابر سرباز ایجاد کرد. سپس می‌توان این سلول‌ها را دوباره به بیمار تزریق کرد و پاسخ ایمنی درونی بدن به تومور را بهبود بخشید.»

محققان اولین بار افزایش سلول‌های T را در آزمایشگاه و حین درمان تومور در موش با روش وراژنتیک شناسایی کردند. زمانی که آنها سلول‌های T را حذف کردند، درمان متوقف شد. این مساله نشان می‌داد که سلول‌های تی عامل موفقیت روش درمانی هستند.

محققان سپس این روش را روی سلول‌های تی اهدا شده توسط انسان‌های سالم و همچنین مبتلایان به سرطان‌های ملانوما، پستان، تخمدان و روده بزرگ امتحان کردند. محققان دو ژن مخصوص را شناسایی کردند که توسط روش درمانی وراژنتیک فعال شده و مسئول ارتقای توانایی سلول‌های تی در از بین بردن سلول‌های سرطانی بودند. کاروالیو در این رابطه می‌گوید: «سلول‌های تی به نوعی ابر سرباز با سلول‌های بسیار فعال‌تر و با اسلحه‌های بزرگ‌تر و بهتر برای از بین بردن سلول‌های سرطانی تبدیل شدند.»

یافته‌های این تحقیق در ژورنال Molecular Cell منتشر شده است.