منو

افزایش درصد داخلی‌سازی؛ شرط جدید بازگشت خودروسازان فرانسوی به ایران

در شرایطی که صحبت‌هایی مبنی بر بازگشت خودروسازان خارجی، به خصوص فرانسوی‌ها به صنعت خودرو ایران شده است، کارشناسان در این زمینه، نظرات مختلفی دارند. فرانسوی‌ها از سال‌های دور، همکار اصلی صنعت خودرو کشورمان به حساب می‌آمدند و در طراحی و ساخت خودروهای ملی ما نیز، مشارکت زیادی داشته اند. اکنون با امید به گشایش‌های پیش رو، امکان بازگشت آنها فراهم شده و چه بسا که بسیاری از آنها هم مذاکرات اولیه خود با طرف‌های ایرانی را آغاز کرده اند. محمدرضا نجفی منش، عضو هیئت رئیسه اتاق ایران و فرانسه، به تازگی بازگشت فرانسوی‌ها را منوط به شروط جدیدی دانسته است.

نجفی منش درباره فرانسوی‌ها می‌گوید که رنو هرگز ایران را ترک نکرد، بلکه با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی، فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درآورد. او بازگشت رنو را نیازمند بستر لازم می‌داند که هنوز فراهم نشده است.

نجفی منش در گفتگو با ایلنا شرط اصلی حضور دوباره خودروسازان خارجی در کشور را تولید با داخلی سازی بالا عنوان می‌کند. به عقیده او اگر این اتفاق بیفتد، در صورت خروج مجدد فرانسوی‌ها از بازار ایران، خودروسازان داخلی کمتر متحمل ضرر و زیان می‌شوند. او در عین حال، علت اصلی خروج اروپایی‌ها از صنعت خودرو کشور را فشار آمریکایی‌ها می‌داند، نه علاقه و تصمیم خود آنها.

نجفی منش معتقد است که بازگشت فرانسوی‌ها باید به گونه‌ای رقم بخورد که ساز و کاری برای زمان بد عهدی و خروج آنها از ایران هم وجود داشته باشد. به گفته او، هرچه داخلی سازی بالا رود، خطر کمتری تولید کنندگان را تهدید می‌کند و در همین حال، زمینه اشتغال زایی بیشتر نیز فراهم می‌گردد.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید می‌کند که منظور او از داخلی سازی، این است که اگر یک خودرو ۱۰۰ قطعه دارد، ۸۰ قطعه آن با توان بومی خودمان باید ساخته شود. همچنین او می‌گوید که اگر قطعه‌ای در داخل کشور تولید نمی‌شود، باید مقدمات لازم برای داخلی سازی آن را به تدریج فراهم کرد.