منو

فیلم شهریار بحرانی پروانه ساخت گرفت

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر خود، با ساخت یک فیلم‌نامه سینمایی و ۲ فیلم‌نامه غیر سینمایی داستانی موافقت کرد.

به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، شورای صدور پروانه ساخت با ساخت فیلم‌نامه‌ای سینمایی و 2 فیلم‌نامه غیر سینمایی داستانی موافقت کرد.

فیلم‌نامه سینمایی «نامیرا» به تهیه‌کنندگی محسن آقاعلی اکبری، کارگردانی شهریار بحرانی و نویسندگی صادق کرمیار و فیلم‌نامه‌های غیرسینمایی داستانی «فردای اربعین» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی محمد کریمی و «۷۶۰۰» به تهیه‌کنندگی علی اوسیوند و کارگردانی و نویسندگی بهروز باقری موافقت شورای پروانه ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.