منو

یک خبرگزاری علیه سریال: «شهرک کلیله و دمنه» را مجددا بازیینی کنید!»

در شرایطی که دو مجموعه عروسکی شبکه خانگی این روزها در جمع پرمخاطب‌ترین محصولات در حال پخش قرار گرفته‌اند، سریال تازه مرضیه برومند با حاشیه تازه‌‌ای مواجه شده.

خبرگزاری فارس در این مورد نوشته:«پویشی با عنوان « مجموعه نمایشی شهرک کلیله و دمنه بازبینی شود» از سوی کاربران به راه افتاده که خواستار جلوگیری از پخش محتواهای آموزشی روابط غیراسلامی برای کودکان است. در متن این پویش آمده:«وزارت فرهنگ و ارشاد ما مشغول به چه کاری است؟ چرا در کشور اسلامی به راحتی برنامه‌ای که به کودکان، روابط غیراسلامی را آموزش می‌دهد، مجوز می‌گیرد؟!چطور برنامه‌ای با این محتوای ناسالم اجازه پخش گرفته است؟!تقاضای اصلاح و بازنگری در پخش این مجموعه نمایشی را داریم.»